Tỉ giá: 3,850 VNĐ/NDT

Địa chỉ

373/226 Lý Thường Kiệt, P.8, Tân Bình

Bảng giá

Bảng giá tuyến Bằng Tường - Hà Nội

Bảng giá tuyến Bằng Tường - Hà Nội

Bảng giá tuyến Đông Hưng - Hà Nội

Bảng giá tuyến Đông Hưng - Hà Nội

Bảng giá tuyến Quảng Châu - Hà Nội

Bảng giá tuyến Quảng Châu - Hà Nội